Oferta edukacyjna ZST w Pile

na rok szkolny 2020/2021

Rejestracja kandydatów i składanie wniosków na stronie https://pila.edu.com.pl/

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją znajdują się w menu Dokumenty

Technikum 5-letnie w zawodach:

Technik Mechanik
Klasa cywilna i wojskowa

Symbol oddziału: 1E

Więcej informacji
Technik Informatyk

Symbol oddziału: 1K

Więcej informacji
Technik Mechatronik

Symbol oddziału: 1N

Więcej informacji
Technik Pojazdów Samochodowych
Klasa wojskowa

Symbol oddziału: 1S

Więcej informacji


Szkoła Branżowa I - stopnia 3-letnia w zawodach:

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Symbol oddziału: 1C

Więcej informacji
Klasa Wielozawodowa

Symbol oddziału: 1H

Więcej informacji

Zespół Szkół Technicznych w Pile

 • to szkoła z ponad 70-letnią tradycją i ogromnymi sukcesami
  • Lider Sukcesu 2016
  • Srebrna Tarcza 2017

Dlaczego warto wybrać naukę w ZST w Pile

 • Osiągamy wysokie wyniki egzaminów zawodowych (znacznie powyżej średniej krajowej) i egzaminów maturalnych.
 • Realizujemy projekty unijne:
  • Erasmus+ W lutym 2020 grupa 10 techników informatyków i 6 techników pojazdów samochodowych realizowała zagraniczne staże w Bolonii. Przed nami jeszcze druga część projektu - kolejni uczniowie pojadą na staże do Budapesztu.
  • Kadry Przyszłości - W marcu 2020 zakupiliśmy trzy nowe, kompletne pracownie informatyczne za łączną kwotę prawie 209.000zł. W kolejnych etapach wyposażone będą pracownie mechatroniczne, mechaniczne i pojazdów samochodowych. W ramach tego projektu odbywają się również szkolenia dla uczniów m.in.Programming in Python, Wprowadzenie do IoT czy j. angielski techniczny i szkolenia dla nauczycieli.
  • Czas Zawodowców BIS - uczniowie odbywają praktyki w laboratorium Politechniki Poznańskiej znajdującym się w naszej szkole.
 • Posiadamy autoryzowany ośrodek Akademii Cisco (możliwość uzyskania przez młodzież międzynarodowych certyfikatów informatycznych) oraz Microsoft Imagine (dostęp do systemów i oprogramowania Microsoft).
 • Współpracujemy z około 80 firmami z branży informatycznej, mechatronicznej, mechanicznej oraz samochodowej, m.in. Signify Poland sp.z.o., Signify Electronics, Quad IT Global Solutions, STX Next, TERG S.A. i inne , gdzie nasi uczniowie realizują praktyki, kursy i szkolenia. Organizujemy spotkania pracodawców z uczniami oraz zapraszamy firmy zewnętrzne do sponsorowania konkursów dla uczniów.
 • Uczymy wykorzystując platformę e-learningową Moodle i Office365. Każdy uczeń ma do dyspozycji wirtualny dysk o pojemności 1TB, pocztę Outlook w domenie szkoły, Word, Excel i wiele więcej programów działających w przeglądarce.
 • Nasi uczniowie osiągają sukcesy:
  • W tym roku szkolnym zespół z Technikum Informatycznego pod nazwą Safe.Earth Team został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego Hack Heroes.
  • Drużyna z Technikum Mechatronicznego zajęła 1 miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Robotów PCE Line Follower Lego
  • Dwa lata z rzędu zajęliśmy 1 miejsce w Pilskiej Akademii Umiejętności. Jest to projekt edukacyjny polegający na współpracy uczniów szkół średnich z pilskimi przedsiębiorcami.
  • W tym roku nasi uczniowie zostali finalistami etapu regionalnego konkursu Supermatematyk.
 • W szkole bardzo aktywnie działają:
  • Samorząd Uczniowski
  • Klub Honorowych Dawców Krwi
  • Klub Wolontariatu

Uczniowie i absolwenci o szkole