Technik Mechanik

Typ szkoły: Technikum 5-letnie
Symbol oddziału: 1E
Profil klasy: Klasa cywilna i wojskowa
Przedmiot rozszerzony: matematyka
Języki obce: j. angielski, j.niemiecki

Technik mechanik jest zawodem kształconym w naszej szkole od wielu lat. Program szkoły uwzględnia współczesne tendencje na rynku pracy i trendy w nowoczesnej technice. Swym zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń.

Szkolenie techniczne i ogólnokształcące realizujemy w pracowniach szkolnych oraz pracowniach praktycznych Powiatowego Centrum Edukacji, a także w renomowanych zakładach pracy. Masz szansę rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE.

Informacje o klasie wojskowej

Uczniowie klasy wojskowej będą kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie klasy wojskowej:
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych wojskowych
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • poznają zasady posługiwania się bronią
  • uczestniczą w szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie,
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych taktyce wojskowej
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • nabywa umiejętności w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej
  • dbają o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywając wiadomości i umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych organizmu
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • w szkole i w miejscach publicznych noszą mundury
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • uczestniczą w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego zakończonym certyfikatem
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe, "szkoły życia"
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • są wychowywani w duchu patriotyzmu
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
Dla kogo:

Dla osób, które interesują się współczesną techniką, chcą uczyć się budowy, eksploatacji i naprawy maszyn i urządzeń, lubią prace montażowe i remontowe.

Dlaczego warto:

Przemysł maszynowy to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki w naszym kraju, a mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników!

Nauczysz się:

  • organizować i nadzorować produkcję, montaż, naprawę i konserwację maszyn i urządzeń,
  • uruchamiać, regulować i sprawdzać instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową,
  • wykrywać i usuwać przyczyny awarii oraz uszkodzeń,
  • wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły

Gdzie możesz pracować:

  • w przedsiębiorstwach na stanowiskach produkcyjnych, stanowiskach nadzoru technicznego procesów, wytwarzania maszyn i urządzeń
  • w przedsiębiorstwach działających przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i innych dziedzinach gospodarki