Technik Pojazdów Samochodowych

Typ szkoły: Technikum 5-letnie
Symbol oddziału: 1S
Profil klasy: Klasa wojskowa
Przedmiot rozszerzony: matematyka
Języki obce: j. angielski, j.niemiecki

Zawód z przyszłością, związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Program szkoły uwzględnia współczesne tendencje na rynku pracy i trendy w nowoczesnej technice.

Szkolenie techniczne i ogólnokształcące realizujemy w pracowniach szkolnych oraz pracowniach praktycznych Powiatowego Centrum Edukacji, a także w renomowanych zakładach pracy. Masz szansę rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE (np. kurs spawania).

Jeżeli również jesteś pasjonatem motoryzacji lub chciałbyś nauczyć się tego zawodu przeczytaj wywiad z Miłoszem Częstochowskim uczniem klasy 3P technikum pojazdów samochodowych.

Informacje o klasie wojskowej

Uczniowie klasy wojskowej będą kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie klasy wojskowej:
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych wojskowych
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • poznają zasady posługiwania się bronią
  • uczestniczą w szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie,
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych taktyce wojskowej
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • nabywa umiejętności w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej
  • dbają o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywając wiadomości i umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych organizmu
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • w szkole i w miejscach publicznych noszą mundury
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • uczestniczą w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego zakończonym certyfikatem
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe, "szkoły życia"
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • są wychowywani w duchu patriotyzmu
  • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
  • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
Dla kogo:

Dla osób, które interesują się motoryzacją i nowoczesnymi technologiami, chcą uczyć się naprawy, eksploatacji oraz diagnostyki samochodowej.

Dlaczego warto:

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych - fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych samochodów, wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie.

Nauczysz się:

  • organizować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych,
  • oceniać ich stan techniczny, ustalać przyczyny niesprawności,
  • wykonywać naprawy pojazdów,
  • kontrolować jakość wykonanych napraw,
  • prowadzić usługi motoryzacyjne,
  • sprzedawać pojazdy oraz artykuły motoryzacyjne,
  • prowadzić dokumentację,
  • kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Gdzie możesz pracować:

  • na stacjach obsługi pojazdów samochodowych lub stacjach kontroli pojazdów,
  • w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • w instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym