Klasa Wielozawodowa

Typ szkoły: 3-letnia Szkoła Branżowa I-stopnia
Symbol oddziału: 1H
Język obcy: j. angielski

W zawodach:
  • Mechanik - Monter Maszyn i Urządzeń
  • Elektromechanik
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Ślusarz
  • Blacharz samochodowy
Naukę w zawodzie w Szkole Branżowej możesz realizować jako:
  • uczeń szkoły – kształcenie zawodowe praktyczne będziesz odbywał w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile
  • młodociany pracownik – zajęcia praktyczne będziesz realizował w zakładach i serwisach samochodowych, na podstawie umowy o pracę

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Będziesz miał możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia! Oznacza to, że będziesz mógł uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz będziesz mógł otrzymać świadectwa dojrzałości i kontynuować naukę na studiach wyższych.

Dlaczego warto:
  • Masz szansę rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE (np. kurs spawania).
  • Zdobędziesz umiejętności poszukiwane w kraju i za granicą!
Szkoła branżowa – odpowiedzią na rynek pracownika!

Szkoła branżowa do dobry fach i pewność zatrudnienia. Oferujemy zawody najbardziej poszukiwane na rynku pracy! Nie wiesz, jaką decyzję podjąć? Zobacz ofertę jednego z największych zakładów w regionie - Ardagh Glass S.A. (Huta w Ujściu)

Zobacz ofertę...

Mechanik - Monter Maszyn i Urządzeń

Kwalifikacja: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn, a także w warsztatach naprawczych.

Elektromechanik

Kwalifikacja: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

To zawód przyszłości, gdyż przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Absolwenci znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.

Operator Obrabiarek Skrawających

Kwalifikacja: Użytkowanie obrabiarek skrawających

Dominującym układem czynności w zawodzie jest obróbka na obrabiarkach skrawających oraz nadzorowanie procesu wytwarzania produktów na tokarkach lub frezarkach sterowanych komputerowo. Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, ponadto – w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Naukę tego zawodu możesz odbywać w Ardagh Glass S.A. (Huta w Ujściu)

Ślusarz

Kwalifikacja: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

To jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym, mający szerokie zastosowanie w gospodarce, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Absolwent potrafi wykonać, naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem, wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania a także wykonać i naprawiać ozdobną galanterię metalową.

Naukę tego zawodu możesz odbywać w Ardagh Glass S.A. (Huta w Ujściu)

Blacharz Samochodowy

Kwalifikacja: Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

Blacharz samochodowy wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.